ETİK KURALLAR SÖZLEŞMESİ


ETİK KURALLAR SÖZLEŞMESİ

1-.Bağımsız Temsilci , “Etik Kurallar Sözleşmesi” ni okuduğunu, ve burada belirlenmiş olan kurallara uygun şekilde Homm Bitkisel ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Bağımsız Temsilci , sosyal medya hesabı açarken şirketin resmi hesabını andıracak isimler kullanamaz. Hesap ismini önüne veya arkasına kendi ismini veya şehrini belirtmelidir.

3- Bağımsız Temsilci , sosyal medya hesabından olumsuz, kötü ve şirketi karalayıcı paylaşımlar yapmamalı ve her hangi bir paylaşımın altına bu tarz yorum yapmamalıdır.

4- Bağımsız Temsilci , şirket yetkililerine ve şirket çalışanlarına, diğer bağımsız temsilcilere her durumda ve şartta saygılı ve nazik davranmalıdır, sözlü ve yazılı tartışmada bulunma veya hakaret etme durumunda  TEMSİLCİ SÖZLEŞMESİ  34. madde hemen uygulanır.

5- Bağımsız Temsilci, toplantılarda başka bir temsilci’nin misafirine ve ekibine iş teklif edemez.

6- Şirketin şehirlerde düzenlemiş olduğu iş fırsat toplantılarında toplantı kayıtları esastır. Misafiri kim davet etmiş ise o kişinin organizasyonuna dahil olabilir. Misafir ile ilgilenilmemiş ise veya katılan misafirin 3 gün içerisinde pasif kaydı oluşturulmamış ise misafir başka bir temsilcinin alt organizasyonu olabilir.

7- Bağımsız Temsilciler arasında para ve ürün alışverişi yapılamaz. Yapıldığı takdirde şirket sorumluluk kabul etmez.

8- Şirketin tesisleri, şirketin yönetim kurulunun belirlemiş olduğu kariyerler ve belirlemiş olduğu programlar dahilinde gezilebilir.

10- Şirket ürünlerinin tanıtımında maksadını aşan ve umut tacirliğine sebep olan ifadelere yer verilemez.

11- Her sponsor kendi ekibine sponsorluk ve liderlik yapar. Hiçbir Bağımsız Temsilci bir başka Bağımsız Temsilci’nin ekibine izinsiz plan, program, sunum yapamaz. Sponsor eğer isterse ve davet ederse bir başka sponsor görüşmelerinde ve sunumlarında destek olabilir.

12- Bağımsız Temsilci Turkaz kariyerine kadar birden fazla network şirketinde çalışabilir. Fakat şirketimizin Bağımsız Temsilci’lerine iş teklif edemez. Diğer firmanın ürünlerinden sisteminden bahsedemez.

13- Bir Bağımsız Temsilci ev toplantısı veya otel toplantısı için şirketi arayıp maddi bir destek isteyemez. 

14 -Temsilciler hak etmiş oldukları primlerini sosyal medya hesaplarında paylaşmamalı, sahneden dile getirmemeli ve abartmamalıdırlar.

15- Temsilciler alt organizasyonunda olan fakat tanımadığı kişileri arayarak rahatsız edemezler. Her temsilciden sorumlu olan bir temsilci veya lideri vardır. Olmayan temsilciler şirketi bu konuda bilgilendirmelidirler.

16- Şirketin çalışmış olduğu projeler ve projeler için belirlemiş olduğu başkan ve eğitimcilere saygı duyulması gerekmektedir.

17- Şirket Etik Kurallar Sözleşmesinde açıkça belirlenen kurallara uygun hareket etmediği kanaatine varılan BAĞIMSIZ TEMSİLCİ 'ye kayıtlarda bulunan BAĞIMSIZ TEMSİLCİ 'nin kendi beyanı olan iletişim bilgilerine (mail-eposta-posta-telefon) uyarıda bulunarak derhal ve tek taraflı BAĞIMSIZ TEMSİLCİ lik askıya alınabilir, kurallara uymadığı ve ağır aykırılıkta bulunduğu tespit edildiği taktirde ise sözleşmeyi feshedebilir.

18- Temsilci eşi ile 1. ve 2. Derece kan bağı olan akrabaları (kişinin anne ve babası, çocukları ile eşinin anne ve babası, kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası ile eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce), eşinin büyükannesi ve büyükbabası) ancak birbirlerinin altında kaydolabilir. Temsilcinin eşi ile 1.ve 2.derece akrabalarının ayrı grupların/sponsorların altına kaydolmaları yasaktır. Özel durumlarda Homm Bitkisel’in yazılı onayı alınmalıdır. Yazılı savunması istenir. 

19- Temsilci kişilerin farklı sponsorların altında temsilcilik kaydı yaptırdığının tespiti halinde tüm temsilcilik hesapları süresiz kapatılır. Bu kişiler, ayrı gruplara-sponsorlara kaydolup hediye, prim ya da ödül almaları durumunda, hak edişleri ödenmez. 

20- Temsilci yakınlarından herhangi birisi adına başka bir sponsora kaydolamaz ve başka isimle ekibine davet edemez , diğer ekibinden kişileri geçiremez. Ekip geçirme tespit edilirse, geçtiği tespit edilen tüm ekip temsilcileriyle birlikte ekranları süresiz kapatılır.

21- Sermaye şirketi olarak kayıtlı bulunan Temsilcilerimiz ödüle hak kazanırsa, ödülden (tatil ve seyahat) sadece bir kişi yararlanacağı için, kimin yararlanacağını HOMM Bitkisel şirketine yazılı olarak bildirecektir.

22- Homm Bitkisel, şikayet üzerine veya re’sen bu Yönetmelikte belirlenmiş olan herhangi bir kuralın ihlal edilmiş olup olmadığının araştırılması için bir Temsilcinin temsilciliğini 2 aya kadar dondurma hakkını saklı tutar.

23- Homm Bitkisel, yeni kaydolmak isteyen bir Temsilci’nin başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.

24- Homm Bitkisel Temsilcisinin son sipariş tarihinden itibaren 6 ay süre ile sipariş vermemesi ve/veya kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 3 ay içinde herhangi bir sipariş vermemesi halinde Temsilciliği sona erer.  Temsilci tekrar kayıt yenilemek istediği zaman kendisine bağlı grubunu kaybeder. Temsilci tekrar kayıt yaptırdığı takdirde, dilediği kişinin grubuna dahil olabilir. 

25- Temsilcilere ait site ve sponsor link aracılığıyla temsilci kaydı yaptırılabilir. temsilcilik başvurusundan itibaren sponsor link kayıtları 48 saat içinde kendisi tarafından yazılı itiraz edilmesi durumunda ve/veya kendi temsilcilik bilgileri ekranından değişiklik yaparak talep ettiğinde gerçekleştirilecektir. Yeni kaydın alt ekibi ve siparişi var ise değişiklik talebi reddedilecektir. Aynı ekip içinde hatalı kayıt işlemleri sebebiyle başvuruların kayıt tarihi ile aynı tarihte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun dışındaki talepler işleme alınmayacaktır.

26- Bir Temsilci’nin kayıtlı olduğu sponsordan bir diğerine geçebilmesi sadece özel durumlarda ve Homm Bitkisel’in onayıyla mümkündür.

27- Temsilciler, Homm Bitkisel’e yazılı olarak bildirmek ve belirlenen şartları karşılamak koşuluyla “ Eğitim ve Kayıt Ofisi ” açabilir.

28- Turkuaz ve üzeri temsilcinin vefatı durumunda, kanuni mirasçıların, vefat tarihinden itibaren 60 gün içinde Homm Bitkisel’e yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Temsilci kanuni mirasçılarına geçer. Aksi durumda, temsilcilik iptal olur.

29- Faaliyetlerini devam ettiremeyecek düzeyde sağlık sorunu yaşayan bir girişimci, mevcut durumunu belgelendirmesi şartıyla, 18 yaşını doldurmuş 1. derece yakınına ya da vasisine tüm haklarını devredebilir.

30- Bir Temsilcinin boşanması halinde, Temsilciliğin hangi tarafa verileceğine, taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak Temsilcilik bölünemez.

31- Boşanma davasının kesinleşmesine kadar geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana ödenir.

32- Temsilcilik sadece 1.Derece (Anne, Baba ve Çocuklar) akrabalara Homm Bitkisel’in onayı ile devredilebilir. Temsilciliğini devreden bir kişi, Homm Bitkisel onayı ile ve en az 6 ay geçtikten sonra yeniden Temsilci olmak için başvuru yapabilir. temsilciliği yeni devir alan temsilci, 12 aydan önce başka bir temsilciye haklarını devredemez.

33- Temsilci, dilediği zaman yazılı olarak bildirimde bulunarak Homm Bitkisel temsilciliğinden “istifa ederek” ayrılabilir. Homm Bitkisel Yönetmeliği kapsamında elde etmiş olduğu tüm haklarından feragat etmiş olur ve grubundan kopar.

34- Ayrılmış olan bir Temsilci, Temsilcinin sona erme tarihinden itibaren 6 ay geçmeden tekrar temsilcilik başvurusu yapamaz. Yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, rüşvet, zimmet, özel ve resmi belgede sahtecilik, vs) veya Homm Bitkisel’in satış ve pazarlama ilkeleri bakımından önemli gördüğü başkaca suçlardan mahkum olmuş veya Temsilci olduktan sonra bu kapsamda bir suçtan mahkumiyet aldığı tespit edilen Homm Bitkisel Temsilcisinin kaydı silinir.Temsilci kaydının bu nedenle silinmesi nedeniyle Homm Bitkisel’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

35- Temsilcinin veya temsilciliği kendi isteğiyle veya şirket tarafından sonlandırılmış kişilerin, hangi amaçla faaliyet gösterirse göstersin, internet siteleri ve/veya www.sikayetvar.com gibi internet siteleri başta olmak üzere, whatsapp mesajları da dahil olmak şartı ile, herhangi bir sosyal medya ortamında, genel paylaşımlarla veya direk mesajlarla Homm Bitkisel’ in ticari itibarını zedeleyecek, ürünlerini kötüleyecek paylaşımlarda bulunması yasaktır. Şirket, bu tarz davranış sergileyen kişiler ile ilgili yasal hakkını arama hakkına sahiptir.

36- Temsilciler kendi web sayfaları üzerinde yine bu kurallara uyarak satış yapabilir. 

37- Temsilciler web sayfası açarken, sayfanın temsilci sayfası olduğunu belirtir ibareler kullanarak, her sayfanın ekran görüntüsü ekli şekilde mail ile şirkete gönderilerek şirketten yazılı onay almalıdır. Web sitesi kurarken firma ismini kullanarak kayıt, onay, online, temsilcilik, temsilciol gibi şirket hesabını andırır isimler almamalıdır. Almak istedikleri domain için onay almalıdırlar. Aldıkları domain, web sayfası ismi ile firma web sitesinden üstte reklama çıkıp temsilci adaylarını ve tüketicileri yanlış yönlendirmemelidirler. Bu durum tespit edildiğinde bağımsız temsilcilikleri askıya alınır, gerekli hallerde ise temsilcilikleri sonlandırılır. web sitesi haricinde mobil uygulama yapmak, yaptırmak kesinlikle yasaktır. Mobil uygulama yaptıranların temsilciliği sonlandırıldığı gibi yasal olarak tazminat davası açılacaktır.

 

;