Etik Kurallar Sözleşmesi

1- BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, internetten resmi sayfa açmak istediğinde önce şirketten onay almalıdır.
2- BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, sosyal medya hesabı açarken şirketin resmi hesabını andıracak isimler kullanamaz. Hesap ismini önüne veya arkasına kendi ismini veya şehrini belirtmelidir.
3- BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, sosyal hesabından olumsuz, kötü ve şirketi karalayıcı paylaşımlar yapmamalı ve her hangi bir paylaşımın altına bu tarz yorum yapmamalıdır.
4- BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, şirket yetkililerine ve şirket çalışanlarına her durumda ve şartta saygılı ve nazik davranmalıdır, sözlü ve yazılı tartışmada bulunma veya hakaret etme durumunda BAĞIMSIZ TEMSİLCİlik söleşmesi 33. madde hemen uygulanır.
5- BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, toplantılarda başka bir distribitörün misafirine ve ekibine iş teklif edemez.
6- Şirketin şehirlerde düzenlemiş olduğu iş fırsat toplantılarında toplantı kayıtları esastır. Misafiri kim davet etmiş ise o kişinin organizasyonuna dahil olabilir. Misafir ile ilgilenilmemiş ise veya katılan misafirin 30 gün içerisinde pasif kaydı oluşturulmamış ise misafir başka bir distribitörün alt organizasyonu olabilir.
7- BAĞIMSIZ TEMSİLCİler arasında para ve ürün alışverişi yapılamaz. Yapıldığı takdirde şirket sorumluluk kabul etmez.
8- Şirketin tesisleri, şirketin yönetim kurulunun belirlemiş olduğu kariyerler ve belirlemiş olduğu programlar dahilinde gezilebilir.
9- Her hangi bir internet sitesinde veya başka bir kanaldan şirketin ürünleri bir BAĞIMSIZ TEMSİLCİnin alış fiyatının altında veya satış fiyatının üstünde satışa sunulamaz.
10- Şirket ürünlerinin tanıtımında maksatını aşan ve umut tacirliğine sebep olan ifadelere yer verilemez.
11- Her sponsor kendi ekibine sponsorluk ve liderlik yapar. Hiç bir BAĞIMSIZ TEMSİLCİ bir başka BAĞIMSIZ TEMSİLCİnin ekibine izinsiz plan, program, sunum yapamaz. Sponsor eğer isterse ve davet ederse bir başka sponsor görüşmelerinde ve sunumlarında destek olabilir.
12- Bir BAĞIMSIZ TEMSİLCİ birden fazla network şirketinde çalışabilir. Fakat şirketimizin BAĞIMSIZ TEMSİLCİlerine iş teklif edemez. Diğer firmanın ürünlerinden sisteminden bahsedemez.
13- Şirketimizde TURKUAZ kariyerine ulaşmış BAĞIMSIZ TEMSİLCİlerin şirketimiz ile aynı konsept içerisinde olan bir network şirketinde kaydı olamaz.
14- Şirketimizde ONİKS kariyeri ve üstü kariyere ulaşan BAĞIMSIZ TEMSİLCİlerin hiçbir network şirketinde kaydı olamaz.
15- Bir BAĞIMSIZ TEMSİLCİ ev toplantısı veya otel toplantısı için şirketi arayıp maddi bir destek isteyemez. Ancak Şirketin Etik kurallar kurulu BAĞIMSIZ TEMSİLCİlerinin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda otel toplantıları şirket tarafından yapılır.
16- -Temsiciler hak etmiş oldukları primlerini sosyal medya hesaplarında paylaşmamalı, sahneden dile getirmemeli ve abartmamalıdırlar.
17- Temsilciler alt organizasyonunda olan fakat tanımadığı kişileri arayarak rahatsız edemezler. Her temsilciden sorumlu olan bir temsilci veya lideri vardır. Olmayan temsilciler şirketi bu konuda bilgilendirmelidirler.
18- Şirketin çalışmış olduğu projeler ve projeler için belirlemiş olduğu başkan ve eğitimcilere saygı duyulması gerekmektedir.
19- Şirket BAĞIMSIZ TEMSİLCİlik Sözleşmesi 33. madde uyarınca ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası Etik Kurallar Sözleşmesinde açıkça belirlenen kurallara uygun hareket etmediği kanaatine varılan BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'ye kayıtlarda bulunan BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'nin kendi beyanı olan iletişim bilgilerine (mail-eposta-posta) uyarıda bulunarak derhal ve tek taraflı BAĞIMSIZ TEMSİLCİlik askıya alınabilir, kurallara uymadığı ve ağır aykırılıkta bulunduğu tespit edildiği taktirde ise sözleşmeyi fesih edebilir.
20- İş bu sözleşme 20(yirmi) maddedir ve Şirket Etik Kurulu tarafından değerlendirilerek değiştirilebilir.